بانوی ,ترانه ,صدایم ,چراغ ,عرفان ,ترانه بانوی

هزار و یک ترانه دفتر اول: یاد یار نام ترانه: بانوی شب چراغ م تو تقدیم به: بانو معصومه عرفانی( عرفان) عرفانه ** بانوی شب چراغ م تو بانوی مهرو ماه م تو تو ماهک و توماه م تو تو زهره ی نگاه م تو ** بانوی عزلهایم تو ترانه ی صدایم تو مریم پاک – پاک م تو هم دم بد حالی هایم تو ** تو عرفان نگاه م تو تو عرفان صدایم تو تو صفای صدایم تو تو مهر قصه هایم تو حسن بذرگری(آیین) توضیحات: سرایش94/7/16- بدیه - ناتمام- تقدیمی


هزار و یک ترانه منبع اصلی مطلب : هزار و یک ترانه
برچسب ها : بانوی ,ترانه ,صدایم ,چراغ ,عرفان ,ترانه بانوی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بانوی شب چراغ م تو